mestonderzoek


    Mestonderzoek bij paarden


Het wordt steeds meer gangbaar om een mestonderzoek te laten uitvoeren voordat een paard wordt ontwormd.

Uit de praktijk blijkt namelijk dat 8 op de 10 paarden onnodig wordt ontwormd.

Dit preventief behandelen heeft een aantal nadelen:


   •het kost veel geld

   •het is belastend voor uw paard en voor het milieu

   •het werkt resistentie van wormen tegen bestaande wormmiddelen in de hand


In plaats van preventief een aantal keer standaard te ontwormen, is het aangewezen om een drietal keer

per jaar (voorjaar, zomer, najaar) een mestonderzoek uit te laten voeren en enkel te ontwormen bij een hoge

uitscheiding van wormeieren. Dit, in combinatie met een aangepast weide-management, zal ervoor zorgen dat

niet langer alle aanwezige paarden preventief ontwormd moeten worden.

Mestonderzoek door middel van de Mc Mastermethode is wereldwijd de meest toegepaste methode om mestonderzoek

op maagdarmwormen uit te voeren. Bij dit mestonderzoek wordt geteld hoeveel wormeitjes zich in de mest van uw paard

bevinden met behulp van een microscoop. De uitslag van dit onderzoek wordt uitgedrukt als het aantal wormeitjes

per gram mest (EPG).

Deze uitslag geeft aan hoe hoog de uitscheiding van wormeieren bij uw paard is en of ontworming aangewezen is.

Voordelen van mestonderzoek:


  •enkel ontwormen wanneer nodig

  •bepaling van het soort maagdarmworm = gerichtere ontworming mogelijk

  •aanduiding van paarden met een hoge wormei-uitscheiding = deze paarden beter opvolgen en zo de andere aanwezige

    paarden niet blijven besmetten

  •in combinatie met een aangepast weide-management = vermindering van het aantal besmettingen

  •bij introductie van een nieuw paard = eerst de wormei-uitscheiding nagaan om zo de reeds aanwezige paarden niet te besmetten•kostprijs : 9 euro per paard

•meer info in de winkel!

Opgelet: * het meststaal van uw paard moet zo vers mogelijk zijn (< 12 u) én gekoeld bewaard worden

* paardenhorzel, aarsmade en lintworm kunnen niet of niet accuraat genoeg bepaald worden in de  mest (aarsmade wel via de plakbandmethode)